İsteğe Bağlı Staj (Özel Sektör)

RESMİ OLMAYAN İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılacaktır.

Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 20 gün öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Staj Başvuru Formu (2 Adet)
  • Staj Aylık Puantaj Cetveli
  • KVK Mevzuatı Uyarınca Staj Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni
  • Öğrencilerimiz “Staj Başvuru Formundan” 2 adet doldurup Staj Komisyon Başkanınadaha sonra ilgili alanları doldurtarak staj yapacakları işletmeye imzalatacaktır.
  • İşletme tarafından onaylanmış belge ile diğer belgelerin staja başlama tarihinden en az 20 gün önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Fakülte Staj Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Öğrencilerimiz stajları süresince “Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını her formda belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Fakültemize elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Her Puantaj Çizelgesinin teslim tarihi farklı olup son teslim tarihleri çizelgenin altında belirtilmiştir. Bu formun takibi ve ulaştırılması İşletme sorumluluğunda olmayıp öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz stajlarına ancak  sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını İsteğe bağlı (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz  sorumluluğunda değildir.

3) İsteğe Bağlı Stajlar için 2021-2022 yaz döneminde aşağıda belirtilen dönemler belirlenmiştir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bu dönemlerden sadece birini tercih edebilirler. İsteğe Bağlı Stajların belirlenen tarihler arasında yapılması zorunludur.

  1. Dönem :  1 Haziran – 30 Haziran 2022
  2. Dönem :  1 Temmuz - 31 Temmuz 2022
  3. Dönem :  1 Ağustos - 31 Ağustos 2022

4) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç internet sayfamızda ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılamayacaktır.

FORMLAR VE BELGELER: