2022-2023 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK 2. EK SINAVLAR HK.

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK 2. EK SINAVLAR HK.

2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları" uyarınca azami süresini doldurmuş öğrencilere tanınan sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 02.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine imzalı dilekçeleri ile şahsen ya da iisbf@alanya.edu.tr mail adresine elektronik posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran öğrenciler için sınavlar 02-06 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sınav takvimi başvurular tamamlandıktan sonra fakülte internet sayfasının duyurular kısmında ilan edilecektir.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

NOT 1: 1. Ek Sınavlar için dilekçe vermiş öğrencilerin, dilekçelerinde herhangi bir değişiklik yoksa 2. Ek Sınavlar için yeniden dilekçe vermelerine gerek yoktur.

NOT 2: Dilekçelerini elektronik posta yoluyla gönderenlerin İİSBF Öğrenci İşlerine ulaşarak dilekçelerinin ulaştığını teyit etmeleri önem arz etmektedir.

 

Ek Sınavlar ile alakalı soru ve işlemler için:

Arş. Gör. Bekir ÇINAR

0(242) 510 60 60 / 2049 - bekir.cinar@alanya.edu.tr


  • İİSBF
  • 29 Eylül, 2023