2022-2023 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları" uyarınca azami süresini doldurmuş öğrencilere tanınan sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 18.09.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine imzalı dilekçeleri ile şahsen ya da iisbf@alanya.edu.tr mail adresine elektronik posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran öğrenciler için sınavlar 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sınav takvimi başvurular tamamlandıktan sonra fakülte internet sayfasının duyurular kısmında ilan edilecektir.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Ek Sınavlar ile alakalı soru ve işlemler için:

Arş. Gör. Bekir ÇINAR

0(242) 510 60 60 / 2049 - bekir.cinar@alanya.edu.tr


  • İİSBF
  • 10 Eylül, 2023