2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KAYDI SİLİNEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KAYDI SİLİNEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 26/02/2023 tarih ve 115277 sayılı yazıları doğrultusunda, 2022-2023 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Fakültemize yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerden kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gereken belgeleri (denklik belgesi, diploma aslı, transkript vb.) kendilerine verilen süre zarfında teslim etmedikleri belirlenenlerin belge eksikliği sebebiyle  06.04.2023 tarih ve 10/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla kayıtlarının silinmesine karar verildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Kaydı silinen öğrencilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.


  • İİSBF
  • 08 Nisan, 2023