2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SONUNDA KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SONUNDA KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi sonunda 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi ve üniversitemizin Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları kapsamında I. ve II. Ek sınav hakkı verildiği halde yapılan kontrolde ara sınıfta olduğu tespit edilen aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı öğrencinin; 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi ve üniversitemizin Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının 5. maddesi, 1. fıkrası "Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Hazırlık, Birinci ve Ara Sınıf Öğrencilerinin Kayıtları Silinir." bendi gereğince kaydının silinmesine karar verildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

Öğrenci No Adı ve Soyadı Sınıf Bölüm Başarılı Toplam AKTS Başarısız Ders Sayısı Okuduğu Yıl İlişik Kesme Sebebi
20*******73 M**** M****** H****** 3 ULUSLARARASI TİCARET 116 17 8 Madde 5

  • İİSBF
  • 08 Nisan, 2023