AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA KAYDI SİLİNECEK ÖĞRENCİLER HK.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA KAYDI SİLİNECEK ÖĞRENCİLER HK.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı yaz dönemi sonunda yapılan I. ve II. ek sınav hakları verildiği halde başarısız olanların 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi gereğince ve Üniversitemizin Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının 5. maddesinin (1) fıkrası "Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Hazırlık, Birinci Ve Ara Sınıf Öğrencilerinin Kayıtları Silinir." ve 6. maddesinin (1) fıkrası "Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerinden, hiç almadıkları ders sayısı (ders planında bulunan ve öğrencinin alması gereken iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi, staj vb. dersler dâhil olmak üzere) 5’ten fazla ise öğrencinin kaydı silinir." gereğince ekli listede bilgileri bulunan öğrencilerin durumları kontrol edilip 23/10/2023 tarih ve 26/2,3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları gereği kayıtlarının silinmesine karar verilmiştir.                                                                                                               
Kaydı silinen öğrencilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

  • İİSBF
  • 25 Ekim, 2023