Mazeret-Telafi Sınavları (Ortak Zorunlu Dersler Dışında Kalan Dersler İçin) Hk.

Mazeret-Telafi Sınavları (Ortak Zorunlu Dersler Dışında Kalan Dersler İçin) Hk.

Üniversitemiz Senatosu'nun 17/04/2023  tarih ve 10/31 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav haftasında sistemsel aksaklıklar nedeniyle sınavlara katılamayan veya sınav sırasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı tamamlayamayan öğrencilerimiz için telafi sınavları yapılması planlanmakta olup, sistemsel aksaklıklar nedeniyle sınavlara katılamayan veya sınav sırasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı tamamlayamayan öğrencilerimizin ilişikte sunulan belgeyi doldurarak 26/04/2023 günü 23:59'a kadar Fakültemizin kurumsal mail adresi olan iisbf@alanya.edu.tr adresine, kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle mail atmaları gerekmektedir.

Başvurular Ortak Zorunlu Dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve İngilizce II) kapsamamaktadır.

Bu tarihten sonra gönderilen taleplerin dikkate alınmayacağı hususu bilgilerinize sunulur.

Telafi sınavına girecek öğrencilerin ikinci notu geçerli olacaktır.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

  • İİSBF
  • 19 Nisan, 2023