Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz ve Prof. Dr. Özgür Biyan'dan Vergi Hukukuna Yeni Bir Perspektif: VERGİ CEZA HUKUNDA YANIL(T)MA.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz ve Prof. Dr. Özgür Biyan'dan Vergi Hukukuna Yeni Bir Perspektif: VERGİ CEZA HUKUNDA YANIL(T)MA.
  • İİSBF
  • 01 Şubat, 2024
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz ve Prof. Dr. Özgür Biyan'dan Vergi Hukukuna Yeni Bir Perspektif: VERGİ CEZA HUKUNDA YANIL(T)MA.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz ve Prof. Dr. Özgür Biyan'ın ortak eseri olan "VERGİ CEZA HUKUKUNDA YANIL(T)MA", vergi hukukunun zorlu sularında yol gösterici bir başucu kitabı olarak yerini aldı. Adalet Yayınevi tarafından basılan bu değerli çalışma, devletin mali yapısının temel direklerinden biri olan vergi hukukunda, yanıltma ve hileli faaliyetlerin yasal ve etik boyutlarına dair derinlemesine bir inceleme sunuyor.

Eser, Vergi Usul Kanunu'nun 369. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesi temel alınarak, yanıltma eylemlerinin yasal tanımını ve vergi hukukundaki pratik sonuçlarını detaylı bir bakış açısıyla irdeliyor. Vergi mükelleflerinin karşılaşabileceği riskler, cezai yaptırımlar ve bu durumların adalet sistemimiz içerisindeki yerini kapsamlı analizlerle ortaya koyuyor.

Hukuk öğrencileri, akademisyenler ve vergi hukuku pratiğine ilgi duyan herkes için kıymetli bir kaynak olan bu kitap, vergi ceza hukukunun karmaşık yapısını anlaşılır bir dille açıklamayı hedefliyor. Okuyuculara, yanıltma eylemlerinin mali sonuçlarından, bu eylemleri gerçekleştiren bireylerin ve kurumların yasal sorumluluklarına kadar geniş bir perspektif sunuyor.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Güneş Yılmaz ve alanında uzman Prof. Dr. Özgür Biyan'ın katkılarıyla zenginleşen bu eseri gururla sunar, hocalarımızı tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

ISBN: 978-605-300-000-0